EkoSkola

Pogai kopš 2016.gada ir Ekoskolas sertifikāts. 2019. gadā Poga ieguva augstāko novērtējumu- Zaļo karogu.

2021/2022 MĀCĪBU 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2020/2021 mācību gada tēma ir ŪDENS

Tīrs ūdens ir viena no cilvēkiem svarīgākajām nepieciešamībām. Ūdens ir ne tikai svarīgs cilvēkam, bet arī augiem, dzīvniekiem un citiem organismiem, lai tie varētu pastāvēt. POGA šo mācību gadu veltīja ūdens tēmai. Kopā ar bērniem  popularizējām ieradumu, kas samazina ūdens patēriņu skolā un ārpus tās. Izstrādājām atgādinājuma norādes- TAUPI ŪDENI! Pogas bērni ir sākuši uzturā lietot krāna ūdeni. Laukumiņā ir izveidota lietus ūdens krātuve. Nodarbības esam iepazinouši ūdens pasauli, ūdens ciklu un veikuši daudz, interesantus eksperimentus, lai labāk iepazītu ūdens īpašības.

2019/2020 mācību gada tēma ATKRITUMI

Šī gada laikā daudz vairāk uzmanību pievērsīsim atkritumu pareizai šķirošanai un resursu taupīšanai. Sadarbībā ar "Līgatnes Papīra fabriku" esam Pogā uzstādījuši makulatūras vākšanas kasti.

Ekoskolas 2018/ 2019 mācību gada tēma- VIDE UN APKĀRTNE.

Mēs Pogā esam atbildīgi par vidi, ko atstājam saviem bērniem, tāpēc jau trīs gadus esam iesaistījušies  “Ekoskolas” projektā. “Ekoskola” ir programma, kas veicina izpratni par apkārtējo vidi, saistot to ar mācību procesu un veidojot personisku attieksmi un iesaisti aktuālo vides problēmu apzināšanā un risināšanā.

“Ekoskolas” procesu vada Pogas Ekopadome, savukārt bērni un pedagogi veic dažādus ar vidi saistītus novērtējumus un izdara atbilstošus secinājumus, pamatojoties uz kuriem tiek izstrādāts nākamā gada darbības plāns un sadalīti pienākumi. Sagatavotais un īstenotais plāns regulāri tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā aktualizēts.

“Ekoskolas” programma apver šādas tēmas – atkritumi, enerģija, ūdens, trasports, veselīgs dzīvesveids, iestādes vide un apkārtne, mežs, klimata pārmaiņas.

  • Pogas 2019. gada mērķi bija: radīt āra pedagoģijas klasi.
  • Radīt sīkbūtņu māju laukumiņā.
  • Izveidot riteņu novietni pie Pogas.

Beigās sekmīga programmas īstenošana vainagojas ar Latvijas ekoskolas nosaukuma saņemšanu, savukārt pēc diviem gadiem – starptautiskā karoga iegūšanu. 

Esam lepni, ka no 2019.gada mēs esam ieguvuši augstāko ekoloskolas apbalvojumu- Zaļo karogu.