IESTĀDES PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Vide

Pogā tiek izmantotas dažādas metodes, radot pārdomātu, mājīgu un radošu vidi.

uzzināt vairāk

Dienas ritms

Pogas ikdiena balstās nemainīgā dienas ritmā, radot bērnā drošības sajūtu.

UZZINĀT VAIRĀK

Nodarbības

Bērni apgūst jaunas un nostiprina apgūtās prasmes dažādās nodarbībās.

UZZINĀT VAIRĀK

EKOSKOLA

2019. gadā Poga ieguva augstāko novērtējumu- Zaļo karogu.

UZZINĀT VAIRĀK